Ikasketa kooperatiboa

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ikasketa kooperatiboa

ibai19
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ikasketa kooperatiboa

ibai19
Zertan desberdintzen da ikasketa kooperatiboa eta ikasketa kolaboratiboa?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ikasketa kooperatiboa

ibai19
Kooperatzearen esanahiaren barnean elkar laguntza, besteenganako ardura izatea eta elkarrekin laguntzea dakar, azken finean ikasketa kooperatiboaren helburua elkarrekin lan egitea eta elkarri laguntzea da. Baina ezin daiteke ikasketa kolaboratiboarekin nahastu behar, ikasketa mota honek ikasle autonomo eta pentsakorrak garatzen ditu.
Ikasketa kooperatibo guztiak kolaboratiboak dira, aldiz ikasketa kolaboratibo guztiak ez dira kooperatiboak.